top of page

EMDR (Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing) is een zeer eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. De methode werkt met visuele, auditieve of kinesthetische technieken, dit is afhankelijk van de persoon.

EMDR ontsluit in feite een bevriezing tussen verstand en gevoel in de hersenen, die ontstond op het moment dat een te schokkende gebeurtenis zowel het verstand als het hart deed stilstaan. Inmiddels komen wetenschappers er steeds meer achter hoe het mogelijk is dat deze eenvoudige techniek dit kan bereiken, de ervaringen zijn dermate goed dat dit nu al in de gehele westerse wereld met succes wordt toegepast.

De EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. Dit is niet vooraf te zeggen.

Met de EMDR-techniek wordt de werking van het Lymbisch systeem, en de Neo-Cortex gunstig beïnvloed. Met het tot rust brengen van gevoelens van paniek en angst, en gedachten van ontmoediging en onzekerheid

Nadelen kunnen zijn dat de effecten nog even doorwerken en dat de cliënt het idee heeft even de regie kwijt te zijn. Dit duurt meestal niet langer dan twee à drie dagen. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

EMDR Certificaat
bottom of page